Bình chọn 12
Tên bài thi: Có KONA, ngại gì đường xa!  |  Tên người dự thi: PHẠM NGỌC THẠCH
Địa chỉ người dự thi: Bình Dương  
Đã sao chép link

Đăng nhập để bắt đầu trải nghiệm

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục.